دوشنبه , بهمن ۱ ۱۳۹۷
خانه / سیاسی (صفحه 3)

سیاسی

سوال نهم مسابقه ده روز ده سوال روز نهم ۹۵/۱۱/۲۰

سوال نهم : کدام گروه پس از تبعید امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳ شاخه ای نظامی تشکیل داد ؟ الف ) حزب ملل اسلامی                   ب ) هیاتهای موتلفه اسلامی                   ج ) مجاهدین خلق                 د ) فداییان اسلام

ادامه نوشته »

سوال هشتم مسابقه ده روز ده سوال روز هشتم ۹۵/۱۱/۱۹

سوال هشتم : هدف اصلی برنامه های فرهنگی در رژیم شاه ……………………………………………. بود ؟ الف ) اسلام زدایی                   ب ) جایگزینی فرهنگ شاهنشاهی                   ج ) تقلید از غرب                     د ) همه موارد

ادامه نوشته »

سوال هفتم مسابقه ده روز ده سوال روز هفتم ۹۵/۱۱/۱۸

سوال هفتم : از جمله جشنهای پر خرج در دوران شاه را که کمر اقتصاد ایران را شکست میتوان ……………………. نام برد ؟ الف ) جشن تاج گذاری                 ب ) جشنهای ۲۵۰۰ ساله                   ج ) جشن صدمین سال رضا خان                   د ) همه موارد

ادامه نوشته »

سوال ششم مسابقه ده روز ده سوال روز ششم ۹۵/۱۱/۱۷

سوال ششم : امام خمینی (ره) چه مرکزی را به عنوان مبدا تحولات معرفی مینمایند ؟ الف ) خانـواده                             ب ) دانشـگاه                          ج ) جـامعـه                                          د ) مدرسـه

ادامه نوشته »

سوال پنجم مسابقه ده روز ده سوال روز پنجم ۹۵/۱۱/۱۶

سوال پنجم : روز جمعه سیاه به کدام تاریخ اشاره دارد ؟ الف ) ۱۳ شهریور ۱۳۵۷                         ب ) ۱۷ شهریور ۱۳۵۷                    ج ) ۲۸ مرداد ۱۳۵۷                       د ) ۱۳ آبان ۱۳۵۷

ادامه نوشته »

سوال چهارم مسابقه ده روز ده سوال روز چهارم۹۵/۱۱/۱۵

سوال چهارم : امام خمینی(ره) زن را در انسان سازی با چه چیز مساوی دانسته است ؟ الف ) اسـلام                                 ب ) حکومت                                 ج ) دیــن                                       د ) قـرآن کریـم

ادامه نوشته »

سوال سوم مسابقه ده روز ده سوال روز سوم ۹۵/۱۱/۱۴

سوال سوم : ابوذر زمان از دیدگاه امام خمینی(ره) کیست ؟ الف ) شهید رجایی                             ب ) آیت الله طالقانی                     ج ) شهید مطهری                             د ) شهید بهشتی

ادامه نوشته »

سوال دوم مسابقه ده روز ده سوال روز دوم ۹۵/۱۱/۱۳

سوال دوم: اولین شهید محراب انقلاب اسلامی کیست ؟ الف ) شهید ایت الله دستغیب                   ب ) شهید محمد صدوقی                 ج ) شعید قاضی طباطبایی                 د ) شهید اشرفی اصفهانی

ادامه نوشته »

سوال اول مسابقه ده روز ده سوال روز اول ۹۵/۱۱/۱۲

  سوال اول : تاریخ فرار شاه معدوم در چه روزی و چه سالی بود ؟ الف) ۲۲ بهمن ۱۳۵۷                     ب) ۲۶ دیماه ۱۳۵۷                             ج ) ۱۲ اسفند ۱۳۵۸                         د ) ۲۶ بهمن ۱۳۵۸

ادامه نوشته »
-->